top of page

Hvad kan vi tilbyde dig?

  • Du indgår i et fællesskab med andre frivillige.

  • Vi mødes en gang om måneden til vågemøde, hvor vi sparrer med hinanden, udveksler erfaringer og støtter hinanden.

  • Vi dækker dine omkostninger, når du er ude at våge.

  • Vi laver tema dage og kursus dage, så du bliver klædt godt på. 

  • Du tager vagter, som passer til dig og dine behov.

Hvad forventer vi af dig?

  • Vi forventer, at du har erfaring med døden, enten fra dit arbejdsliv eller privatliv.

  • At du er rolig, omsorgsfuld og nærværende.

  • At du kan rumme andres sorg og krise. 

  • At du har lyst til at gøre en stor forskel for ensomme ældre, der skal dø.

  • At du har lyst til at aflaste familier, som passer deres døende familiemedlemmer selv. 

bottom of page