top of page

Debataften Torsdag d. 9. November 2023, kl 19.00

Svanevig Hospice, FOF Sydøst og Teologihøjskolen Lolland indbyder til en fælles debataften i Foredragssalen på Svanevig Hospice.



Sognepræst Henrik Gade Jensen vil komme med et oplæg til debat med titlen “Skal man altid sige sandheden eller er sandheden ilde hørt?


Har man altid en pligt til at tale sandt? Eller må man gerne lyve i en god sags tjeneste? Det er et centralt moralfilosofisk spørgsmål, som afhænger af, om det etisk gode begrundes ud fra pligt og princip eller ud fra nytte og virkning.


Mange ansatte i sundhedssektoren konfronteres tit med dilemmaet om, hvor vidt sandheden skal siges eller undlades. Det er der ikke noget automatisk svar på.


Filosoffen Immanuel Kant (1724-1804) mente, at man aldrig måtte lyve uanset konsekvenserne. Omvendt lagde forfatteren Henrik Ibsen op til, at mennesker kun kan leve på en livsløgn og ikke kan tåle at få sandheden at høre. I praksis bliver alle mennesker tvunget til at være henholdende eller fortiende i svar, f.eks. på arbejdsmarkedet.


Samtidigt er det ofte svært for mennesker at lyve eller tie, fordi det at tale sandt er en suveræn livsytring, som vi skal gøre vold på os selv for at kontrollere. Heldigvis har sandheden altid fortrin for løgnen, der lever af at negere eller forvrænge det sande.


Tilmelding kan ske til til Teologihøjskolen Lolland eller til FOF Sydøst.


Pris incl kaffe er kr. 100,00

3 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page