top of page

Rammer og regler for vågetjenesten

  • Frivillige i vågetjenesten giver tryghed, omsorg og nærhed til døende, der ikke har pårørende omkring  sig eller som aflastning af pårørende i den sidste tid.

  • Frivillige i vågetjenesten er nøje udvalgt af Røde Kors. Alle frivillige har erfaring med omsorg for døende, er modne, psykisk robuste og følger retningslinjerne for Røde Kors' s  vågetjeneste.

  • Frivillige i vågetjenesten udfører aldrig opgaver, der varetages af ansat personale. De tilkalder personalet ved behov.

  • Frivillige i vågetjenesten er underlagt tavshedspligt og vidergiver ikke fortrolige oplysninger  eller  beretter til uvedkommende, hvad de oplever under et vågeforløb.

  • Frivillige i vågetjenesten tilkaldes af vagthavende personale eller de pårørende selv indenfor aftalt tidsrum og varsel.

  • Røde Kors tilstræber, at der er kvalificerede frivillige, der kan dække behovet for vågetjeneste - men kan ikke garantere det.

  • Røde Kors er en neutral organisation og frivillige i vågetjenesten tager derfor ikke initiativ til religiøse  handlinger eller ritualer

  • Frivillige i vågetjenesten bærer et legitimationskort med billede, når de våger.

  • Frivillige i vågetjenesten, der våger på et plejecenter eller syghus, følger de gældende regler og  bestemmelser på stedet.

  • Frivillige i vågetjenesten må ikke have økonomiske mellemværender med den døende eller pårørende samt give eller modtage værdigenstande.

bottom of page