top of page

Huskeliste for frivillige i vågetjenesten

  1. Som frivillig giver du tryghed,  omsorg og nærhed med udgangspunkt i den døendes ønsker.

  2. Aftal og overhold tidspunkter for besøget med de pårørende og/eller plejepersonalet på det plejecenter, hvor den døende opholder sig. Bliver du forhindret eller forsinket, skal du give besked herom.

  3. Respekter tavshedspligten. Fortæl aldrig uvedkommende, hvem du besøger, og hvad du ser og hører i forbindelse med besøgene.

  4. Røde Kors er en neutral organisation, og du må derfor ikke tage initiativ til religiøse handlinger eller ritualer.

  5. Bær altid dit legitimationskort på dig, når du våger.

  6. Udfør aldrig opgaver, der varetages af det offentlige ansatte personale. Du skal tilkalde personalet ved behov.

  7. Giv aldrig den døende, pårørende eller personalet råd vedrørende medicin, behandling eller sygepleje. Du kan henvise til rette professionelle instanser.

  8. Hvis du aflægger besøg på en offentlig institution, skal du følge de gældende regler og bestemmelser på stedet.

  9. Du må ikke have økonomiske mellemværender med den døende eller pårørende eller foretage økonomiske transaktioner. Du må ikke give eller modtage værdigenstande.

  10. Underret din leder, hvis du ønsker at stoppe som frivillig i vågetjenesten og skal aflevere dit legitimationskort samt evt. tøj. 

  

bottom of page