top of page

Huskeliste for de frivillige i vågetjenesten

  • Som frivillig giver du tryghed,  omsorg og nærhed med udgangspunkt i den døendes ønsker.

  • Aftal og overhold tidspunkter for besøget med de pårørende og/eller plejepersonalet på det plejecenter, hvor den døende opholder sig. Bliver du forhindret eller forsinket, skal du give besked herom.

db64763c7db8a445a3f1239e6d896e7f.jpg
  • Respekter tavshedspligten. Fortæl aldrig uvedkommende, hvem du besøger, og hvad du ser og hører i forbindelse med besøgene.

  • Røde Kors er en neutral organisation, og du må derfor ikke tage initiativ til religiøse handlinger eller ritualer.

  • Bær altid dit legitimationskort på dig, når du våger.

  • Udfør aldrig opgaver, der varetages af det offentlige ansatte personale. Du skal tilkalde personalet ved behov.

  • Giv aldrig den døende, pårørende eller personalet råd vedrørende medicin, behandling eller sygepleje. Du kan henvise til rette professionelle instanser.

  • Hvis du aflægger besøg på en offentlig institution, skal du følge de gældende regler og bestemmelser på stedet.

  • Du må ikke have økonomiske mellemværender med den døende eller pårørende eller foretage økonomiske transaktioner. Du må ikke give eller modtage værdigenstande.

  • Underret din leder, hvis du ønsker at stoppe som frivillig i vågetjenesten og skal aflevere dit legitimationskort samt evt. tøj. 

bottom of page